Katsina

Katsina biedt een aantal methoden om organisaties te vitaliseren en individuen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Deze methoden zijn gebaseerd op het verenigen van intuïtie en gezond verstand. Katsina bestaat uit Karin Prins en Kees Zoethout die beiden een wetenschappelijke achtergrond hebben op het gebied van bedrijfskunde en psychologie. Ze combineren deze achtergrond met hun brede kennis en ervaring op het gebied van intuïtieve kennisontwikkeling en toepassing. Katsina richt zich op leidinggevenden die bewuster hun (deel van de) organisatie willen aansturen en vernieuwen en op individuen die bezig zijn met persoonlijke groei en zingevings-vraagstukken.